Logo zameczek
Dom Kultury Zameczek

Instytucja Kultury Miasta Kielce

Vinaora Nivo Slider 3.x

historia12 .09.1981

Urząd Miasta w Kielcach przydzielił budynek przy ul. Słowackiego 23 na Centrum Kultury Młodzieży

13.11.1981

Na Konferencji sprawozdawczo-wyborczej Zarządu Miejskiego ZSMP decyzję o przydziale lokalu na Młodzieżowe Centrum Kultury przekazuje uczestnikom I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Kielcach tow. Zdzisław Skowron

19.02.1982

Decyzja Urzędu Miasta przekazująca w administrowanie budynek przy ul. Słowackiego 23 Rejonowemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej w Kielcach

14.04.1982

Przejęcie budynku przez Administratora tj. RPGM Kielce od Zespołu Opieki Zdrowotnej.

23.04.1982

Podpisanie ustaleń pomiędzy ZM.ZSMP a RPGM określających obowiązki stron w zakresie remontu budynku

13.05.1982

Wystąpienie do Urzędu Wojewódzkiego przez ZM.ZSMP o przyznanie środków finansowych na część remontu.

07-09.1982

Praca Młodzieży przy robotach odkrywkowych murów i stropów potrzebnych do określenia stanu technicznego budynku

3.02.1984historia2

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wydaje decyzję o sfinansowaniu na 1984 r. kosztów dokumentacji i adaptacji budynku przeznaczonego na MCK w kwocie 13 mln. Zł.

31.03.1984

Zakończenie prac nad dokumentacją architektoniczno-konstrukcyjną wykonywaną przez „Miastoprojekt”

16.04.1984

Rozpoczęcie prac remontowych i wejście na plac budowy przez ekipę Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego w Kielcach

04-09.1984

Wykonanie podstawowych prac w remontowanym budynku polegających na rozebraniu ścian działowych i wymianę stropów drewnianych na stalowo-ceramicznych

1984-1987.08

historia3Remont budynku

08-09.1987

Wyposażenie pomieszczeń

7.10.1987

Inauguracja działalności Młodzieżowego Centrum Kultury