Logo zameczek
Dom Kultury Zameczek

Instytucja Kultury Miasta Kielce

Vinaora Nivo Slider 3.x

Debaty Młodych z panem Piotrem Żyłką
Redaktorem naczelnym DEON.pl, jednym z inicjatorów ruchu
społecznego Zupa na Plantach, autorem książek
o ks. Janie Kaczkowskim i s. Małgorzacie Chmielewskiej.

fot. M. Michalski